Pneumatische fender

Pneumatische fenders worden gebruikt om grote schepen te beschermen. Dit type fender is opblaasbaar en bevat soms een net gemaakt van banden en kettingen om de fender te versterken. De fender zelf wordt gemaakt van rubber.

De toepassing van een pneumatische fender is vooral maritiem.

De Maropol Group biedt tweedehandse pneumatische fenders te koop aan.

Contact